Allmänt

Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning bildades 1981 genom en donation från direktör Christer Ridderstad. Donationen utgjordes av en större mängd aktier i AB Östgöta Correspondenten. Denna aktiepost har sedan utökats med mindre poster vid ett par tillfällen. 2008 gick Östgöta Correspondenten samman med Norrköpings Tidningars Media AB, och stiftelsen är sedan dess en av de tre ägarstiftelserna i denna koncern.

Christer Ridderstads tanke var att Stiftelsen skulle möjliggöra ekonomiska bidrag till enskilda forskare och privatpersoner som verkade inom tre områden som då inte täcktes av traditionella universitetsämnen och som speglade såväl hans egen yrkesverksamhet som hans personliga intressen - journalistik, reklam och grafisk teknik. Stiftelsen delar varje år ut mellan två och fem miljoner kronor till kvalificerad forskning inom de tre intresseområdena.